รายงานสถานการณ์การขนส่ง

เรียน ลูกค้าที่เคารพ

เนื่องจากประเทศเวียดนามมีการระบาดของ Covid-19
ส่งผลให้มีตู้ค้างที่ด่านมากกว่า 2,000 ตู้ และจำนวนตู้ไม่พอต่อการใช้งาน
ทำให้ตู้ที่ยังไม่ผ่านด่านเกิดความล่าช้าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน
สถานการณ์ตอนนี้เริ่มคลี่คลายเป็นปกติแล้วค่ะ

ขอบพระคุณทุกท่านที่วางใจใช้บริการจากเรา