ขนส่งสินค้าจากจีน (ทางเรือ)
ในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการจำนวนมาก ที่มักสั่งซื้อสินค้าจากจีนเพื่อนำมาจำหน่ายต่อ  นำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย ส่วนใหญ่มักขนส่งสินค้าทางน้ำหรือทางเรือ (Sea Freight) 
ซึ่งนิยมการขนส่งสินค้าทางเรือเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น แถมยังสามารถขนส่งสินค้าได้ในปริมาณมากๆ ในคราวเดียวกัน จึงเหมาะกับการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมากและไม่ได้เป็นสินค้าเร่งรีบเนื่องจากต้องใช้เวลาค่อนข้างนานในการขนส่ง
อย่างไรก็ดี การนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาถึงขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถวางแผนการดำเนินงานและสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขนส่งสินค้าได้ทั้งหมด โดยขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางเรือ ที่สะดวกและได้รับความนิยม คือ การขนส่งแบบ Door-To-Door เป็นการขนส่งตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคิดค่าบริการแบบเบ็ดเสร็จ

                  บริการปิดตู้     (เหมาตู้คอนเทนเนอร์)

ตู้คอนเทนเนอร์แบบสั้น 20” (Short Container 20”)  และตู้คอนเทนเนอร์แบบยาว 40” (Long Container 40”)  สำหรับผู้ขนส่งสินค้า ทั้งตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) บริการพิเศษมีการ จัดการประสานงานให้ทั้งหมดตั้งแต่ติดต่อ ประสานงานกับโรงงาน/ผู้ผลิตในประเทศจีน รวมไปถึงการดำเนินจัดทำเรื่องและ เอกสารต่างๆ เพื่อผ่านศุลกากร จนกระทั่งสินค้ามาถึงประเทศไทยและดำเนินการ จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า (ราคายังไม่รวมค่าภาษีนำเข้าติดต่อสอบถามขอคำแนะนำก่อนใช้บริการ)

ระยะเวลาเดินเรือ 15-25 วัน