วิธีการคิดค่าบริการเบื้องต้นวิธีคิดค่าบริการจากขนาดของ"กล่อง"สินค้า

คำนวณจากขนาด กว้างxยาวxสูง (วัดเป็น CM.) ของกล่อง
แล้วหารด้วย 1,000,000 และนำมาคูณด้วย ราคาค่าขนส่งต่อคิว


ตัวอย่างเช่น

คิดตามกิโลหรือคิวบิก ที่คำนวนออกมา ผลลัพท์มากสุด

มีวิธีการคำนวนคิวบิกดังนี้
สินค้า 1 กล่อง ขนาด กว้าง 50 cm. ยาว 40 cm สูง 38 cm. น้ำหนัก 1 kg. 
50 cm. x 40 cm. x 38 cm. = 76000 และนำผลลัพธ์ที่ได้หารด้วย 1,000,000
เราจะได้ปริมาตรของกล่องเท่ากับ 76,000/1,000,000 = 0.076 CBM.
ดังนั้นหากราคาค่าขนส่งเท่ากับ 8,000 บาทต่อ CBM.
ค่าขนส่งของสินค้ากล่อง นี้จะเท่ากับ 0.076 x 8,000 = 608 บาท

ระยะเวลาในการเดินทางรถ
5-8 วัน

ระยะเวลาในการเดินทางทางเรือ
15-25 วัน 


ค่าบริการส่งภายในประเทศ

-กรุงเทพและปริมณฑล บริการส่งฟรี กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

-สินค้าชิ้นเล็กๆน้อยกว่า 5 กิโลกรัม บริการส่งขนส่งแฟลชอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการสูญหาย

-ต่างจังหวัด บริการส่งฟรี ณ.จุดรับบริการกระจายสินค้าในแต่ละภูมิภาค สามารถระบุขนส่งที่ท่านสะดวก


ภาคเหนือ

www.nimtransport.com

ภาคอีสาน

www.ntc.co.th

ภาคตะวันออก

www.it-transport.com

ภาคใต้

สหไทยภาคใต้ขนส่ง

เก้าเจริญขนส่ง

สปีดขนส่ง