บริการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และทำวีดีโอรับถ่ายวิดีโอและถ่ายภาพสินค้า

เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์

ผ่านภาพวิดีโอที่เคลื่อนไหวได้ 


Event Photo

ช่วงเวลา 1 ชม.
ราคา 2000 บาท
1- 3 ชั่วโมง
ราคา 3000 บาท
ราคา 3,500 บาท
เต็มวัน
ราคา 5000 บาท
ช่างภาพ 1 คน
ผู้ช่วยช่างภาพ 1 คน
ครึ่งวัน

Event VDO

ช่วงเวลา 1 ชม.
ราคา 3,500 บาท
1- 3 ชั่วโมง
ราคา 4,500 บาท
ครึ่งวัน
ราคา 5,500 บาท
เต็มวัน
ราคา 6,000 บาท
ช่างภาพ 1 คน
( เพิ่มช่างภาพ 1 คน คิดเพิ่มตามช่วงเวลา )
ค่าตัดต่อ
1 - 9 นาที ราคา 2,000 - 3,000 ( ตามรายละเอียดของงาน )
1 - 10 นาที ราคา 4,500 - 6,000  (ตามรายละเอียดของงาน )
ส่งงานทาง GOOGLE DRIVE